Wednesday, November 25, 2020

Tổ chức dịch vụ kế toán hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Hợp tác phường nông nghiệp sở hữu vai trò, quan trọng trong thực hành tiêu chí cơ cấu lại lĩnh vực Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và lớn mạnh bền vững. Thời gian qua, Nhà nước đã với phổ quát chính sách giảm giá cho cộng tác phố nông nghiệp tăng trưởng, đặc biệt là khuyến mại về thuế. Không những thế, để tận dụng thấp nhất các ưu đãi này, đòi hỏi những hiệp tác xã nông nghiệp phải sở hữu năng lực điều hành vốn đầu tư và đơn vị tốt công tác kế toán, song đây hiện đang là khâu yếu nhất của những hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi. Bài viết phân tách những giảm thiểu trong đơn vị công việc kế toán hiệp tác xã nông nghiệp và đưa ra một số buộc phải nhằm hoàn thiện công việc này chỉ cần khoảng tới tại Quảng Ngãi.

Trong các năm qua, hiệp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp lớn mạnh cả về số lượng và lĩnh vực hoạt động, tạo rộng rãi việc làm cho lao động, đóng góp tích cực vào kinh tế – xã hội địa phương. Không những thế, kế bên những đóng góp tích cực, HTXNN tại Quảng Ngãi cũng còn 1 số còn đó, khó khăn cần giải quyết. Tiêu biểu như: Hoạt động mang tính đơn lẻ, thiếu sự kết liên theo hệ thống; phạm vi hoạt động nhỏ hẹp, thiếu vốn để đơn vị những hoạt động cung cấp, kinh doanh; cơ sở vật chất còn thiếu; ngành nghề cung ứng, kinh doanh, nhà cung cấp của hệ thống còn ít, lực lượng cán bộ còn đa dạng hạn chế… đặc trưng, đơn vị công tác kế toán tại những HTXNN còn phổ biến vấn đề còn đó trong khoảng khâu tổ chức bộ máy kế toán, tới việc xử lý công tác kế toán, kiểm tra kế toán.

tồn tại trong đơn vị công tác kế toán tại những cộng tác xã nông nghiệp tại Quảng Ngãi

Qua dò hỏi thực trạng công việc kế toán tại hơn 96 HTXNN trên địa bàn Quảng Ngãi rằng, hồ hết các HTXNN chưa nhận thức kế toán là dụng cụ quản lý quan yếu, phục vụ việc ra quyết định hoạt động cung cấp, buôn bán, cho nên, dẫn tới 1 số vấn đề còn đó như sau:

doanh nghiệp bộ máy điều hành và bộ máy kế toán

lực lượng cán bộ điều hành HTX mặc dầu nhiệt huyết, nhưng trình độ năng lực hạn chế, việc xử lý, điều hành công tác còn chưa linh hoạt. Môi trường hoạt động của HTX không lôi kéo được người giỏi, người trẻ… Do còn phổ thông rào cản đối với HTX như không mang trụ sở, đất đai; bản thân chính quyền địa phương coi HTX là 1 “bộ phận”, nên còn can thiệp sâu vào các hoạt động, HTX nhiều trùng hợp tự quyết được vấn đề.

hồ hết bộ máy kế toán HTXNN chỉ sắp xếp 1 kế toán thực hiện toàn bộ những khâu công tác nên việc ghi chép, kiểm tra, đối chiếu còn giảm thiểu, dễ xảy ra sai sót, lầm lẫn khó phát hiện. Ngoài ra, kế toán còn phải kiêm nhiệm thêm các công việc như: thủ kho, thủ quỹ, nhân viên bán hàng… làm giảm thiểu tính kiểm soát, cũng như khả năng phát hiện sai sót trong công đoạn thực hành công việc kế toán và vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm.

Việc tiếp cận và ứng dụng chế độ kế toán

mặc dầu, Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ vốn đầu tư (hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX) có hiệu lực trong khoảng ngày 01/01/2018, nhưng qua dò hỏi vẫn còn trên 15% số HTXNN chưa vận dụng Thông tư này. Việc huấn luyện những nội dung Thông tư số 24/2017/TT-BTC cũng chưa được các cơ quan hữu quan và đơn vị quan tâm thực hiện, vì thế các HTXNN chưa cập nhật được những quy định mới và áp dụng vào thực tiễn, dẫn tới nảy sinh những còn đó, cạnh tranh trong quá trình khai triển vận dụng chế độ kế toán.

hiện giờ, các HTXNN ở Quảng Ngãi cũng chưa nắm chắc được nguyên tắc căn bản của kế toán được quy định tại Luật Kế toán và Chế độ kế toán, cũng như những chỉ dẫn, điều này dẫn đến việc công ty công tác kế toán bị sai nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng… những còn đó, bất cập khởi hành trong khoảng những duyên cớ chính yếu sau:

1 là, bản thân kế toán ở một số HTXNN còn tránh về trình độ nên chừng độ thu nạp và lĩnh hội kiến thức kế toán cạnh tranh. Bây giờ, đa phần cán bộ khiến kế toán tại những HTXNN chưa được huấn luyện bài bản, chỉ có 50% được gọi là với trình độ chuyên môn; trong đó, có khoảng 20% là mang bằng trung cấp trở lên. Điều này dẫn tới giảm thiểu trong việc nắm bắt, vận hành chính sách, chế độ kế toán vào thực tế tại tổ chức.

hai là, kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chế độ còn hạn chế, số lượng người đi học không phổ quát, các HTX lấy lý do là không với kinh phí và chuyển động cạnh tranh nên ko cử cán bộ đi học. Hơn nữa, rộng rãi HTX làm cho ăn không hiệu quả hoặc mới xây dựng thương hiệu nên việc chi trả lương rất phải chăng, không khích lệ, khuyến khích nhân viên học tập tăng trình độ.

công ty thu thập dữ liệu ban sơ

dù rằng, 1 số HTXNN sở hữu sự tuân thủ những quy định về chứng trong khoảng và quan tâm thích hợp đến việc lập chứng trong khoảng, nhưng chưa chú trọng rộng rãi tới việc xây dựng quy trình luân chuyển chứng trong khoảng cụ thể, khoa học. Điều này tác động đến chất lượng thông tin kế toán tại công ty. Cùng mang đó, việc phân biệt, xác định chứng từ thực hiện để ghi sổ cho từng đối tượng chưa thật sự rõ ràng. Phổ thông kế toán HTX đã sử dụng số liệu trên sổ kế toán này khiến căn cứ để ghi vào sổ kế toán khác. Lúc thực hiện những nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ, hầu như kế toán HTX ko lập chứng từ phản ảnh những nghiệp vụ kinh tế nội sinh mà kết chuyển số liệu căn cứ từ sổ chi tiết. Điều này đã vi phạm nguyên lý kế toán cơ bản.

áp dụng hệ thống trương mục kế toán

Việc kế toán viên ứng dụng tài khoản kế toán để phân dòng, hệ thống hóa và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng cụ thể là khôn xiết quan trọng. Bên cạnh đó, do chưa hiểu rõ được bản chất, công dụng, kết cấu của từng account kế toán nên đông đảo kế toán viên tại HTX đã áp dụng trương mục kế toán chưa đúng mang các cảnh huống cụ thể và hạch toán những nghiệp vụ kinh tế chưa đúng sở hữu chế độ quy định.

Cụ thể, trong công việc kế toán tập hợp giá tiền và tính tầm giá, kế toán HTX phải thực hiện các nghiệp vụ như: tụ họp mức giá, phân bổ chi phí, tổng hợp giá thành, tính giá thành… Mỗi nghiệp vụ phải được phản ánh trên 1 tài khoản cụ thể theo đúng bản chất của nó nhưng phổ biến kế toán chưa phân biệt việc sử dụng những lực lượng account trong cái “tài khoản nghiệp vụ” như: “Nhóm tài khoản quy tụ phân phối”; “nhóm account tính giá thành” và “nhóm tài khoản phân phối theo dự toán”. Điều này ảnh hưởng tới việc phản chiếu, ghi chép của kế toán và việc tính toán xác định các chỉ tiêu cấp thiết để cung ứng thông báo cho quản lý quản lý hoạt động cung ứng, kinh doanh.

Lập Báo cáo kế toán

Qua điều tra, phần đông Con số tài chính của HTXNN đã tuân thủ biểu chiếc Báo cáo nguồn vốn theo quy định, ngoài ra, những chỉ tiêu trình bày, mã số… chưa đúng trật tự, chưa tuân thủ đông đảo những nguyên tắc của việc biểu lộ Thống kê tài chính đối có các khoản trả tiền. Một số nội dung phản chiếu vào các mục tiêu trên Thống kê chưa đúng thực chất như: Bảo hiểm phường hội, bảo hiểm y tế chưa phân biệt được là nợ phải trả hay vốn đầu tư chủ nhân.

công tác rà soát kế toán

Kế toán trưởng các HTXNN ít tiến hành rà soát công tác kế toán nội bộ ở HTX vì phổ thông HTX chỉ có 1 kế toán. Mặc dầu tại các HTXNN sở hữu tiến hành công tác rà soát định kỳ nhưng đa phần, ban kiểm soát chưa xác định được những nội dung cần rà soát, trình tự rà soát kế toán được tiến hành trong khoảng Báo cáo kế toán, sổ kế toán tới chứng trong khoảng kế toán. Ban kiểm soát chưa xây dựng nội dung kiểm soát về nguồn vốn, kế toán của HTX vì năng lực quản trị còn giảm thiểu. 1 Số HTX cho rằng, chỉ cần Ban giám đốc chịu nghĩa vụ trước phố viên về tình hình thu, chi, dùng nguồn và phân phối lãi hợp lý là đủ (vì quy mô hoạt động của HTXNN nhỏ, nghiệp vụ kinh tế ít…), thành ra, ko tiến hành rà soát kế toán dẫn tới với các sai sót chưa được phát hiện kịp thời.

thiết bị, ứng dụng kỹ thuật xử lý thông báo

dù rằng, Liên minh HTX Quảng Ngãi đã đầu tư tậu phần mềm kế toán BUCA, khai triển đào tạo cho hơn 30 HTXNN để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng dùng cho xử lý công việc kế toán nhưng cho đến nay chưa mang HTX nào tiêu dùng phần mềm này. Nguyên nhân là kế toán viên khó hấp thụ, vận dụng phần mềm dùng trong công việc kế toán, công việc đào tạo bên nhà cung cấp phần mềm BUCA chỉ chỉ dẫn nguyên lý vận hành chung chung. Kế toán viên ko biết bắt đầu vận hành phần mềm như thế nào đối mang số liệu kế toán đã với, bởi vậy, vẫn thực hành công việc kế toán bằng thủ công (ghi tay), 1 số HTX kết hợp thực hiện trên Excel.

giải pháp hoàn thiện đơn vị công tác kế toán hiệp tác phố nông nghiệp tại Quảng Ngãi

Để giải quyết các tránh trong công việc kế toán tại HTXNN ở Quảng Ngãi, buộc phải đặt ra là, công tác kế toán tại HTX cần phải tổ chức công nghệ và phù hợp có thực tại hoạt động của tổ chức. Mang ý nghĩa đó, việc hoàn thiện công ty công việc kế toán HTXNN trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi là thiết yếu. Qua thực tại nghiên cứu, nhóm tác giả yêu cầu một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tinh gọn bộ máy điều hành tại những HTXNN. Thực tại hiện giờ, cơ cấu đơn vị bộ máy của các HTXNN còn kềnh càng bao gồm: Ban quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, những phòng, bộ phận chức năng trong HTXNN… Trong khi quy mô hoạt động cung cấp kinh doanh của HTXNN ở chừng độ nhỏ. Vì vậy, không một mực bộ máy quản lý tách riêng bộ máy quản lý mà nên chỉ xây dựng thương hiệu một bộ máy vừa quản lý vừa quản lý, Ban quản trị và Giám đốc, Giám đốc HTXNN cùng lúc là chủ toạ Hội đồng quản trị. Không những thế, cần với chính sách thu hút cán bộ trẻ với trình độ, nhất là cán bộ kế toán sở hữu năng lực khiến cho việc tại HTX để tạo ra đề nghị lớn mạnh.

Thứ hai, tăng chất lượng đội ngũ kế toán HTXNN, xếp đặt lại bộ máy kế toán. Theo ấy, cần tụ họp huấn luyện khâu cán bộ, nhất là cán bộ làm cho công việc kế toán. Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 16/8/2016 chỉ dẫn về mức tương trợ và cơ chế nguồn vốn tương trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX, ra đời mới HTX, doanh nghiệp lại hoạt động của HTX theo chương trình tương trợ tăng trưởng HTX công đoạn 2015 – 2020. Thông tư này đã nêu rõ các quy định hỗ trợ các HTX tuyển dụng lao động mang trình độ đại học và cao đẳng về làm cho việc, trong đấy với cần lao làm việc trong lĩnh vực kế toán. Do đó, các tổ chức cần nghiên cứu cập nhật các quy định của Thông tư này vào đơn vị mình.

hiện nay, bộ máy kế toán tụ hội là thích hợp có đặc điểm hoạt động cung ứng kinh doanh, hoạt động quản lý của HTX. Không những thế, để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm nhằm nâng cao cường tính kiểm soát cũng như khả năng phát hiện sai sót trong thời kỳ thực hành công việc kế toán thì không nên phân công kế toán kiêm nhiệm thêm những công việc khác như thủ kho, thủ quỹ, viên chức bán hàng.

Thứ ba, tăng cường tính công nghệ trong công tác thu thập dữ liệu ban đầu. Trong công việc kế toán, thu thập các dữ liệu ban đầu là khâu trước hết đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Những dữ liệu này được ghi chép trên hệ thống chứng từ kế toán khiến cơ sở vật chất pháp lý để kế toán thực hành nhiệm vụ sản xuất thông báo theo bắt buộc của nhà quản lý. Bởi vậy, việc đơn vị kỹ thuật công việc thu thập dữ liệu ban sơ sẽ tạo thuận tiện để kế toán thực hành những công tác tiếp theo. Để công ty tốt công tác thu thập dữ liệu ban sơ, kế toán tại các HTXNN cần căn cứ vào quy mô hoạt động, chiếc hình nhà sản xuất sản xuất, yêu cầu quản lý để vun đắp hệ thống chứng trong khoảng phù hợp. Bên cạnh đó, căn cứ vào nội dung và đặc điểm của từng chiếc nghiệp vụ kinh tế phát sinh để vun đắp quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý, trong đấy cần xác định được vai trò của từng cá nhân, bộ phận, giảm thiểu được sự ách tắc hay chồng chéo lẫn nhau giữa những phòng ban.

Mọi số liệu ghi vào sổ kế toán phải căn cứ trên chứng từ. Thành ra, đối có những bút toán kết chuyển cuối kỳ như: Kết chuyển chi phí tính tầm giá, kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh, kế toán cần lập chứng từ phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế nội sinh khi thực hiện kết chuyển số liệu để làm cho căn cứ ghi sổ kế toán.

Thứ tư, vun đắp hệ thống tài khoản kế toán thích hợp đáp ứng được đề nghị sản xuất thông tin. Việc dùng sai lệch tài khoản kế toán sẽ không phản ảnh đúng bản chất, nội dung những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, khiến cho tác động tới chất lượng thông báo mà kế toán cung ứng. Ngày nay, trong công việc hội tụ chi phí và tính tầm giá, kế toán HTXNN tại tỉnh Quảng Ngãi chưa xây dựng được thứ tự, cách hạch toán mức giá, tính tầm giá sản phẩm, cụ thể phần nhiều chi phí sản xuất được tụ hội trên TK 632 là sai mang bản tính của trương mục.

Theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTC, để tụ họp chi phí và tính tầm giá, kế toán phải sử dụng lực lượng tài khoản tính chi phí gồm tài khoản “TK 154 – tầm giá cung cấp, buôn bán dở dang”; “TK 2422 – vun đắp cơ bản dở dang”. Lúc xuất kho vật tư, tầm giá liên quan đến nhà sản xuất sản xuất, kế toán phải dùng TK 154 phản chiếu, cuối kỳ, tổng hợp tính giá thành.

Trường hợp phát sinh các khoản giá bán liên quan đến đa dạng kỳ cần thực hành theo dõi và phân bổ theo kế hoạch, kế toán phải theo dõi và hạch toán trên hàng ngũ account cung ứng theo dự toán gồm “TK 2421- giá bán trả trước”. Những khoản giá thành này thường nảy sinh ở HTX như: chi phí tu sửa to hệ thống thủy lợi; giá thành dụng cụ, công cụ dùng nhiều lần; giá thành cây giống ban đầu can hệ đến phổ thông vụ, giá bán khiến đất ban đầu. Bên cạnh việc sử dụng các account tổng hợp thì tùy vào đề nghị điều hành của từng đơn vị mà kế toán với thể mở thêm những trương mục chi tiết để đáp ứng cho việc cung cấp thông tin. Việc vun đắp hệ thống account chi tiết rất cần yếu cho công việc quản lý nguồn vốn của HTX và giải quyết được yêu cầu cung cấp thông báo chuyên dụng cho cho quản trị nội bộ doanh nghiệp.

Thứ năm, tuân thủ nguyên tắc lập Báo cáo tài chính đảm bảo tính chuẩn xác thông báo kế toán sản xuất. Báo cáo nguồn vốn được xem là sản phẩm chung cục của kế toán chuyên dụng cho cho mục đích cung cấp thông báo cho nhà điều hành. Thông tin trên Báo cáo là hạ tầng để nhà quản lý đưa ra những quyết định quan yếu, bởi vậy cần phải đảm bảo độ chuẩn xác cũng như độ tin cậy của những thông tin trên Báo cáo.

lúc lập Báo cáo tài chính, kế toán HTX cần tuân thủ nguyên tắc miêu tả những chỉ tiêu đúng trật tự, đúng bản chất theo nguyên tắc hiểm yếu, tập hợp; mã số ko được đổi thay, đồng thời những nội dung diễn tả cần đúng thực chất. Chả hạn, trên Bảng cân đối kế toán:

+ tiêu chí “tiền” mã số 110: Được lấy số liệu từ sổ mẫu TK tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

+ ko biểu lộ chi tiết những khoản phải thu trên Bảng cân đối kế toán.

+ Trong Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTXNN ko miêu tả vốn bảo hiểm xã hội cho lao động của HTX, thực chất nguồn bảo hiểm thị trấn hội không hề là vốn buôn bán.

Thứ sáu, nâng cao cường công tác rà soát kế toán tại các HTXNN nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc điều hành vốn đầu tư. Trong công việc kiểm tra kế toán, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng cần xây dựng nội dung kiểm soát về tài chính, kế toán của HTXNN như:

– rà soát việc thực hiện chế độ kế toán: kiểm tra chứng trong khoảng kế toán; kiểm tra việc mở sổ và ghi sổ; rà soát việc lập Con số tài chính.

– kiểm tra vốn quỹ của HTX: kiểm tra việc dùng tiền mặt; rà soát tình hình huy động, sử dụng vốn quỹ của HTX; rà soát về sự nâng cao, giảm quỹ.

– kiểm tra kết quả kinh doanh, lãi và cung cấp lãi.

Thứ bảy, áp dụng kỹ thuật thông tin vào công tác kế toán tại HTXNN. Phổ biến HTXNN đã được hỗ trợ phần mềm kế toán BUCA, vì thế, kế toán cần cập nhật chương trình, khai triển đưa vào vận dụng. Đối sở hữu các cộng tác phố chưa ứng dụng phần mềm vào công việc kế toán, cần khai triển thực hiện và xếp đặt kinh phí đào tạo, tập huấn, bồi bổ tạo điều kiện để kế toán tiếp cận và sử dụng thuần thục phần mềm vào công tác kế toán của tổ chức. Việc sử dụng phần mềm trong công việc kế toán sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc kế toán, đảm bảo tính kịp thời và tính xác thực cho số liệu của kế toán, nâng cao hiệu quả hoạt động của công việc kế toán và dần đáp ứng theo đề xuất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do vậy, chỉ mất khoảng tới các HTXNN Quảng Ngãi cần phải nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn công tác tại tổ chức.

Tài liệu tham khảo:

1. Quốc hội, Luật cộng tác thị trấn 2012;

hai. Bộ vốn đầu tư (2010), Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán ứng dụng cho hiệp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối;

3. Bộ vốn đầu tư (2017), Thông tư số 24/2017/TT-BTC chỉ dẫn chế độ kế toán cộng tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

4. Bộ vốn đầu tư (2015), Thông tư số 83/2015/TT-BTC chỉ dẫn chế độ điều hành nguồn vốn đối sở hữu hiệp tác xã;

5. Liên minh hiệp tác phố Quảng Ngãi, Điều lệ các cộng tác xã nông nghiệp thức giấc Quảng Ngãi;

6. Liên minh hiệp tác thị trấn Quảng Ngãi (2018), Báo cáo tổng kết 10 năm (2008 -2018) về kinh tế cộng tác, hiệp tác xã thực hành theo nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

7. Liên minh hợp tác thị trấn Quảng Ngãi (2018), Báo cáo Phân tích giữa nhiệm kỳ kế hoạch lớn mạnh kinh tế tập thể 5 năm quá trình 2016 – 2018;