Mở tài khoản công ty, doanh nghiệp để làm gì, có lợi ích gì?

Tài khoản ngân hàng công ty, doanh nghiệp không bắt buộc mở, nhưng thực tế không thể không có. Bởi giao dịch trên 20 triệu đồng phải thực hiện bằng tài khoản này. Ngoài ra, có nhiều lợi ích khác của tài khoản doanh nghiệp mà bạn cần biết.

Nội dung chính

Tài khoản công ty, doanh nghiệp là gì?

Tài khoản công ty, doanh nghiệp là tài khoản ngân hàng do tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân… làm chủ. Tài khoản doanh nghiệp dùng để thanh toán các giao dịch của công ty, doanh nghiệp.

Theo thông tư 02/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2019 thì “tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện”.

“Trong đó, các tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.”.

Mở tài khoản công ty, doanh nghiệp để làm gì?

Mở tài khoản doanh nghiệp để tiện lợi khi giao dịch, làm việc

Chữ ký số và tài khoản ngân hàng cho công ty có vai trò rất quan trọng. Công ty sử dụng nó khi nộp thuế môn bài bằng phương pháp nộp thuế điện tử, hoàn thiện hồ sơ thuế ban đầu, đặt in hóa đơn giấy, mua hóa đơn điện tử…

Hiện nay, chưa có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của Kế toán KDG Accounting, tài khoản doanh nghiệp sử dụng trong nhiều việc bắt buộc như nộp thuế môn bài điện tử. Vì vậy, dù pháp luật không quy định, nhưng không thể không có.

Ngoài ra, tài khoản doanh nghiệp còn có vai trò sau:

Mở tài khoản doanh nghiệp để đủ điều kiện khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trong thuế thu nhập của một doanh nghiệp sẽ có những khoản không được khấu trừ và những khoản được khấu trừ. Các khoản không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được quy định trong Điều 2, Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.

Còn quy định về khoản chi được khấu trừ khi tính thuế TNDN thì quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ kỳ tính thuế TNDN năm 2014. Theo đó, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nghĩa là phải giao dịch bằng tài khoản doanh nghiệp). Trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Mở tài khoản doanh nghiệp để đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bên cạnh đó, theo quy định của Thông tư 173/2016 sửa đổi, bổ sung, Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phải có:

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán. Các tài khoản này mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ví dụ: Séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định. Trong đó bao gồm trường hợp: Bên mua thanh toán bằng tài khoản từ bên mua sang bên bán (mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân); bên mua thanh toán bằng tài khoản từ bên mua (mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân) sang bên bán.

Nếu doanh nghiệp muốn được khấu trừ các khoản chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đầu vào thì những giao dịch trên 20 triệu đồng của công ty cần phải thực hiện qua giao dịch chuyển khoản của ngân hàng. Do đó, việc lập tài khoản giao dịch là cần thiết. Doanh nghiệp cần thông báo tất cả tài khoản giao dịch lên Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật để tránh bị phạt về hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng.

Rút tiền từ tài khoản công ty cần những gì?

Nhiều người không rõ cách rút tiền từ tài khoản công ty, doanh nghiệp một cách hợp pháp thì cần những giấy tờ gì, làm như thế nào. Ở đây, KDG Accounting sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản nhất.

Muốn rút tiền từ tài khoản công ty, bạn cần có séc hoặc giấy rút tiền mặt. Hai giấy tờ này do ngân hàng nơi bạn đăng ký tài khoản doanh nghiệp cung cấp. Séc hay giấy rút tiền mặt này phải đóng dấu mộc của công ty và có chữ ký của người đại diện pháp luật, đồng thời có thông tin của người đi rút tiền. Một số ngân hàng như Vietinbank, An Bình… không chấp nhận giấy rút tiền mặt mà bắt buộc sử dụng séc.

Đến đây chắc bạn đã hiểu lợi ích khi có tài khoản ngân hàng riêng của công ty, doanh nghiệp rồi. Việc mở tài khoản ngân hàng để công ty thực hiện các giao dịch với đối tác hay cơ quan nhà nước này cần thực hiện ngay sau khi doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh. Sau khi mở tài khoản, doanh nghiệp phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng lên Sở KH&ĐT.

Nếu doanh nghiệp của bạn mới thành lập hoặc chuẩn bị đăng ký kinh doanh, cần mở tài khoản ngân hàng và không muốn mất thời gian đi lại nhiều lần, bạn có thể liên hệ KDG Accounting. KDG Accounting liên kết với 3 ngân hàng lớn là Vietcombank, Vietinbank, UOB. Nếu bạn có nhu cầu mở tài khoản ở ba ngân hàng này, KDG Accounting sẽ hỗ trợ nhân viên ngân hàng liên hệ tận nơi mở tài khoản trực tiếp, không tốn phí.

Trên đây là những thông tin cơ bản về tài khoản ngân hàng của công ty, doanh nghiệp. Nếu cần chúng tôi hỗ trợ bất kỳ thông tin gì về pháp lý, kế toán hay thuế, vui lòng gọi theo số 0907.908.167 (TP. HCM) hoặc 0907.908.167 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

Kim Tư – Phòng pháp lý KDG Accounting

Kiến Thức