Ký Nghị quyết liên tịch chung sức xây dựng nông thôn mới

Hiệp hội ngành nông nghiệp: Chiều ngày hôm nay (20/6), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã chính thức ký kết thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014-2018.

Mục tiêu của Nghị quyết liên tịch này nhằm tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đồng thời huy động sự tham gia của Tổng hội và các Hội viên vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện thuận lợi để Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng chính sách nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi thông qua các hình thức như: mời Tổng hội tham dự các hội thảo, hội nghị, chuyên đề, gửi dự thảo đề nghị Tổng hội góp ý kiến văn bản…

ky nghi quyet lien tich chung suc xay dung nong thon moi
Việc ký kết sẽ mang đến sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc phát triển ngành, xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Tổng hội triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới; cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện thuận lợi để Tổng hội tham gia tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về xây dựng nông thôn mới; giới thiệu biểu dương các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phòng trào xây dựng nông thôn mới.

Hai bên có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch này trong Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phạm vi cả nước.

Thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo về cơ quan hai bên.

Định kỳ 2 năm 1 lần (vào tháng Một), hai bên tiến hành tổ chức sơ kết và tổng kết đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết liên tịch sau 5 năm thực hiện.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới cần sự vào cuộc tham gia của nhiều đơn vị, ban ngành. Theo đó, Bộ trưởng tin tưởng việc ký kết sẽ mang đến sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc phát triển ngành, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hồ Xuân Hùng, Tổng hội cũng cam kết, Tổng hội sẽ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển ngành.

Nghị quyết liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì hai bên cùng thảo luận để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Related Post