Hội thảo Quốc tế về “Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xây dựng Nông thôn mới”

Sáng 6/4, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức hội thảo Quốc tế về “Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xây dựng nông thôn mới” do ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và ông Lee Sang Mu – Chủ tịch Tập đoàn phát triển nông thôn Hàn Quốc đồng chủ trì. Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Chính sách Chiến lược và Phát triển nông nghiệp nông thôn…

1_1

Hội thảo Quốc tế về “Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xây dựng Nông thôn mới”

Tại hội thảo, các học giả, chuyên gia, các nhà làm chính sách, các nhà quản lý đã trao đổi kinh nghiệm, chính sách về phát triển và xây dựng nông thôn mới; cách thức xóa đói giảm nghèo với mô hình “Làng mới” đã được xây dựng rất thành công tại Hàn Quốc. Trao đổi về cách thức huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân. Vấn đề đào tạo, tập huấn cho cán bộ và làm công tác xây dựng nông thôn mới. Cách thức phát huy dân chủ nhằm phát triển nông thôn mới và cách thức phát triển kinh tế hợp tác từ phát triển cộng đồng…

4

Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (bên phải) và ông Lee Sang Mu – Chủ tịch Tập đoàn phát triển nông thôn Hàn Quốc tại hội thảo

Cùng ngày, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc đã có buổi gặp và làm việc với ông Hoàng Trung Hải- Bí thư Thành ủy Hà Nội để báo cáo về dự án xây dựng chợ đầu mối nông sản ở Phù Đổng (huyện Gia Lâm) rất phù hợp với các tiêu chí làm chợ đầu mối của Hàn Quốc về cả quy mô, địa điểm và phát triển mở rộng trong tương lai. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc cũng đã làm việc với một số cơ quan, ban ngành của Hà Nội, bày tỏ nguyện vọng được đầu tư vào xây dựng dự án chợ đầu mối nông sản ở Phù Đổng, góp phần vào chương trình phát triển thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *