Wednesday, November 25, 2020

Hội thảo mô hình giảm lượng giống tại ĐBSCL

Mô hình áp dụng sạ 80kg giống/ha, chi phí sản xuất thấp hơn 15% so với ngoài mô hình. Lợi nhuận mỗi ha ước đạt từ 15 – 20 triệu đồng, cao hơn ngoài mô hình 30%.Hiệp Hội Nông Nghiệp Việt Nam | Tin tức Nông Nghiệp

Ngày 26/2, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười tổ chức hội thảo mô hình giảm lượng giống gieo sạ thuộc dự án xây dựng và nhân rộng mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ trong sản xuất lúa tại ĐBSCL và Nam Trung Bộ.

Hơn 80 nông dân các xã Thường Lạc, Thường Phước 2, Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tham quan thực tế cánh đồng thực hiện mô hình 30ha giảm giống gieo sạ tại xã Thường Lạc.

Mô hình áp dụng sạ 80kg giống/ha, sử dụng giống RVT, giảm lượng phân bón và thuốc BVTV nên chi phí sản xuất thấp hơn 15% so với ngoài mô hình. Lợi nhuận mỗi ha ước đạt từ 15 – 20 triệu đồng, cao hơn ngoài mô hình 30%.