Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam”

Hiep hoi nganh nong nghiep: Trong thời gian qua Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã phối kết hợp với hội Sinh lý thực vật, hội Sinh Vật học, Viện sinh học Nông nghiệp, khoa Công nghệ Sinh học có tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm giống Sacha Inchi (Sachi) giống cây trồng mới tại khu thực nghiệm của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

hoi thao danh gia tiem nang phat trien cay sacha inchi sachi tai viet nam

Đồng thời với việc tiến hành khảo nghiệm tại Học Viện, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã cùng với Tập đoàn Tâm Hoàng Việt tiến hành khảo nghiệm ở các vùng khác nhau trong phạm vi toàn quốc. Thông qua việc tiến hành khảo nghiệm, cũng như đi sâu nghiên cứu với các sản phẩm của cây trồng này bước đầu đã xác định được cây Sacha Inchi có nhiều triển vọng phát triển được ở Việt Nam.

Để đánh giá tiềm năng phát triển của cây Sacha Inchi, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam” vào ngày 21/08/2015 tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Related Post