Hồ sơ thay đổi tên công ty/doanh nghiệp và những lưu ý PHẢI BIẾT

Tên công ty là một phần bắt buộc đối với pháp nhân là công ty. Vì vậy, khi có nhu cầu thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

Tránh những lúng túng của doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nội dung bài viết sẽ phần nào hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo quá trình thay đổi tên công ty đúng luật định.

Bài viết gồm 3 nội dung chính:

Thông tin chung: Doanh nghiệp kiểm tra tên công ty dự kiến thay đổi có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc hay không? Bao gồm tên công ty mới, tên tiếng anh, tên viết tắt.

 1. Hồ sơ thay đổi tên đối với công ty TNHH 1 thành viên
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định của chủ sở hữu
 • Thông báo cập nhập số điện thoại ( bắt buộc nếu đăng ký lần đầu)
 • Thông báo mẫu dấu
 • Giấy ủy quyền
 1. Hồ sơ thay đổi tên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định của hội đồng thành viên
 • Biên bản họp của hội đồng thành vien
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu đăng ký lần đầu)
 • Thông báo mẫu dấu
 • Giấy ủy quyền
 1. Hồ sơ thay đổi tên đối với công ty cổ phần
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định của hội đồng quản trị
 • Biên bản họp của hội đồng quản trị
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu đăng ký lần đầu)
 • Thông báo mẫu dấu
 • Giấy ủy quyền

Hồ sơ sau khi hoàn tất sẽ nộp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư sau ba ngày làm việc sẽ thay đổi được tên công ty và sẽ đăng lại thông báo mẫu dấu mới.

Sau khi thay đổi tên công ty trên SKế hoạch và Đầu tư và có GPKD mới sẽ làm mẫu 08 để cập nhập thông tin trên Chi cục thuế nơi đăng ký kinh doanh. Khi nộp phải kèm bảng photo GPKD.

Lưu ý

Những lỗi thường bị trả  hồ sơ:

 • Tên tiếng anh thường dịch sai, nếu muốn đặt từ tiếng anh đó thì phải chứng minh được từ đó có nghĩa khi tương ứng từ tiếng việt dịch sang.
 • Một số tên đang trong quá trình giải thể mình không thể tra được chính xác, trong lúc tra tên có thể không trùng nhưng khi nộp lên sở lại vướng vì các tên đó đang trong quá trình giải thể mình không thể đặt được.

Thảo An – Phòng pháp lý KDG Accounting

Kiến Thức