Đối tượng, điều kiện, thời gian, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp nhằm ổn định đời sống cho người lao động khi không may bị mất việc làm. Sau 3 tháng kế từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động và chưa có việc làm mới, người lao động có thể làm hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nội dung bài viết sẽ cung cấp những thông tin chi tiết, cụ thể về đối tượng, điều kiện, thời gian, hồ sơ để hướng dẫn người lao động với các vấn đề hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bài viết gồm 4 nội dung chính:

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động chưa tìm được việc làm mới hoặc đang có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì có thể nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp

Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động, hợp đồng việc làm đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

  • Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
  • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng và hợp đồng có thời hạn hoặc không có thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36  tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (*)

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

+ Chết

Mức, thời gian, địa điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thược đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (*)

Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

  1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo “Mẫu số 3 – Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp”
  2. Bản chính hoặc bản sao y chứng thực của 1 trong các loại giấy tờ sau đây:

+ Hợp đồng lao động đã hết hạn;

+ Quyết định cho thôi việc/sa thải/kỷ luật buộc thôi việc;

+ Trường hợp hợp đồng chưa hết hạn và người lao động cũng không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu không ký hợp đồng lao động thì phải có bản chính hoặc bản sao y chứng thực của những giấy tờ liên quan như hợp đồng việc làm, hợp đồng thời vụ tương tự như hợp đồng lao động ở trên.

  1. Sổ bảo hiểm xã hội (sau khi xác nhận xong BHXH sẽ trả lại trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị)

Hình thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Nộp trực tiếp hoặc có thể ủy quyền hoặc gửi qua đường bưu điện.

Cơ quan nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc đến Sở lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn nếu không tìm được Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Trong 5 ngày làm việc kể từ nhận được Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của Sở lao động – Thương binh và Xã hội thì người lao động sẽ được chi trả trợ cấp thất nghiệp trong tháng đầu tiên. Trong tháng thứ 2, nếu từ ngày thứ 7 trở đi mà không có Quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn tiếp tục được nhận trợ cấp.

Lưu ý: Nếu trong thời hạn 7 ngày làm việc mà người lao động không đến nhận Quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ trình lên ban lãnh đạo Sở lao động – Thương binh và Xã hội để hủy Quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và nếu trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận lịch hẹn đến nhận trợ cấp mà người lao động không đến nhận thì hiển nhiên được xem như không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu thuộc trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, tai nạn, ốm đau,… (có chứng nhận, xác nhận của cơ sở, cơ quan chức năng) nên người lao động không đến đúng hẹn để nhận thì sẽ được cơ quan cấp trợ cấp xét duyệt và vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

(*) Điều 46. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Kiệt – Phòng pháp lý KDG Accounting

Kiến Thức