Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể 2020

 HỏiCó được lập hộ kinh doanh cá thể ở tỉnh không phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hay không?

 Trả lời: ĐƯỢC Có thể lập hộ kinh doanh cá thể ở bất kỳ tỉnh nào mà đó không phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ hộ kinh doanh, chỉ cần trong hồ sơ đăng ký ghi địa chỉ chỗ ở hiện tại của chủ hộ kinh doanh tại tỉnh đăng ký địa chỉ là được.


 HỏiHộ kinh doanh cá thể có được đứng tên nhiều người không?

 Trả lời:ĐƯỢC Hộ kinh doanh cá thể có thể đứng tên một hoặc nhiều người, nhưng sẽ chỉ có một người là chủ hộ kinh doanh, còn những người còn lại là thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh, hồ sơ sẽ phải có tất cả bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân và danh sách có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên góp vốn.


 HỏiThuế khoán của hộ kinh doanh có phụ thuộc vào số vốn đăng ký khi thành lập hay không ?

 Trả lời: KHÔNG Vì để xác định mức thuế khoán phù hợp cho từng hộ kinh doanh cá thể, cán bộ quản lý thuế chủ yếu căn cứ vào mức doanh thu hàng tháng của hộ kinh doanh đó. Khi mới thành lập, doanh thu này là do Chủ hộ kinh doanh ước chừng và tự khai báo, tuy nhiên sau đó trong thời gian hoạt động, phía cơ quan quản lý thuế sẽ có thể điều chỉnh mức thuế khoán đã áp dụng sau khi đi kiểm tra, xác minh địa chỉ và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.


 HỏiNgười đại diện theo pháp luật của công ty có thể là người đứng đầu hộ kinh doanh hay không ?

 Trả lời: Hiện nay pháp luật không có quy định nào về việc chủ hộ kinh doanh không được đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của các pháp nhân khác, và trên thực tế, thủ tục này vẫn thực hiện được bình thường.


 HỏiHộ kinh doanh hoạt động dưới mô hình như thế nào ?

 Trả lời: Mỗi người chỉ được đứng tên một hộ kinh doanh, tại một địa điểm và sử dụng dưới 10 lao động. Trường hợp sử dụng từ 10 lao động trở lên, bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.


 HỏiCông chức, viên chức có được mở hộ kinh doanh hay không?

 Trả lờiĐƯỢC Theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức không được làm những việc sau: Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Vì vậy công chức, viên chức hoàn toàn có quyền được đứng ra mở hộ kinh doanh


 HỏiNhững ngành nghề nào phổ biến cần yêu cầu chứng chỉ hành nghề khi mở hộ kinh doanh cá thể:

 Trả lời: Hiện tại, khi hoạt động các ngành nghề như: thẩm mỹ viện, phun xăm gây chảy máu, phòng khám chữa bệnh, các ngành nghề liên quan tới dược, xây dựng…..đều cần chứng chỉ hành nghề khi mở hộ kinh doanh cá thể


 HỏiHộ kinh doanh cần phải nộp những loại thuế nào?

 Trả lời:Hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động hàng năm sẽ phải đóng thuế môn bài, hàng tháng đóng thuế khoán (theo mức cơ quan thuế áp), nếu phát sinh hóa đơn sẽ đóng tiền thuế giá trị gia tăng (VD: dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL 5%, Cho thuê Tài sản 5%, Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL 3%….)


 HỏiMột hộ kinh doanh có thể mở thêm được địa điểm kinh doanh ở các địa chỉ khác không?

 Trả lời: KHÔNG Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký tại một địa chỉ nhất định trên phạm vi toàn quốc. Hộ kinh doanh nếu muốn hoạt động kinh doanh tại hai địa điểm kinh doanh trở lên phải đăng ký kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp.


 HỏiHồ sơ mở hộ kinh doanh bao gồm những gì? Và cơ quan nhà nước nào giải quyết?

 Trả lời: Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1 – Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

+ Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

+ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

+ Chứng chỉ hành nghề bản photo (nếu kinh doanh ngành nghề có điều kiện)

Hồ sơ nộp trực tiếp tại UBND quận/huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký địa chỉ kinh doanh


Kiến Thức