Công ty cổ phần là gì

Mỗi loại hình công ty đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Hiểu về công ty cổ phần sẽ giúp các chủ doanh nghiệp có được những sự lựa chọn tối ưu trong quyết định của mình. Nếu bạn đang có dự định thành lập 1 công ty cổ phần, bạn “bắt buộc” phải đọc hết bài viết này.

Công ty cổ phần là gì?

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn phục vụ mục đích kinh doanh.

Ưu điểm của việc thành lập công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ chịu rủi ro của các cổ đông góp vốn vào nằm trong tầm kiểm soát, không gây quá nhiều áp lực về trách nhiệm rủi ro cho các cổ đông. Có thể hiểu là: khi cổ đông góp 10% vốn điều lệ thì khi công ty có lợi nhuận cổ đông được hưởng 10% và ngược lại cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với 10% vốn của mình.
 • Cơ cấu góp vốn cũng như không giới hạn số người góp vốn vào công ty linh hoạt nên tạo nhiều cơ hội cho nhiều người, nhiều nguồn vốn khác nhau góp vào công ty.
 • Khả năng huy động vốn của loại hình này rất cao do loại hình này được quyền phát hành cổ phần rộng rãi ra công chúng, ai cũng có thể mua cổ phần không phân biệt cá nhân hay tập thể nào.
 • Việc chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần cũng linh hoạt hơn so với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, ai cũng có thể mua cổ phần của công ty, mức độ rộng rãi này cũng giống việc việc huy động vốn, ai có khả năng thì được quyền mua cổ phần của công ty .
 • Được quyền niêm yết, giao dịch cổ phần trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Nhược điểm của việc thành lập công ty cổ phần

 • Do tính chất được tự do phát hành cổ phần, tự do chuyển nhượng và không giới hạn số cổ đông tối đa thì việc quản lý của công ty này rất phức tạp do có nhiều “thành phần” góp vốn khác nhau. Chúng ta không thể kiểm soát được những cổ đông này như thế nào, họ mua cổ phần của công ty nhằm mục đích sinh lợi đơn thuần hay còn mục đích xấu nào khác ( họ làm nội gián để khai thác thông tin công ty nhằm cạnh tranh không công bằng chẳng hạn). Ngoài ra, việc quá nhiều cổ đông dẫn đến có nhiều “nhóm cổ đông” tự phát được sinh ra để đối kháng lợi ích của nhau. Dẫn đến tình trạng nội bộ không thống nhất, thường xuyên chào bán cổ phần, người mới người cũ thường xuyên “ra vào” làm cơ cấu công ty bị đảo lộn, khó lòng quản lý.
 • Do tính chất phức tạp của loại hình này quy định của pháp luật đối với nó cũng khắc khe hơn rất nhiều so với loại hình công ty khác. Đặc biệt là sự gắt gao về tài chính và kế toán. Có quá nhiều trường hợp chuyển nhượng xảy ra, thường xuyên huy động vốn, giao dịch nhiều trên sàn chứng khoán nên dòng tiền ra vào của loại hình này nếu không quy định chặt chẽ sẽ dễ dẫn đến tình trạng không kiểm soát được.

Tóm lại, loại hình công ty cổ phần có ưu điểm vượt trội hơn so với những loại hình khác nhưng nhược điểm của nó cũng “gai góc” hơn rất nhiều. Nên những ai muốn thành lập loại hình này thì nên cân nhắc thật kỹ về tính thuận lợi cũng như mức độ phức tạp mà nó mang lại trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

Kiệt – Phòng pháp lý KDG Accounting

Kiến Thức